[Đăng nhập bài viết] | [Đăng nhập Website] | [Liên Hệ]
Trang chủ: Địa phương : Danh bạ tỉnh Bắc Ninh
 
  Uỷ ban Nhân dân tỉnh Tỉnh Bắc Ninh Giới thiệu vị trí địa lý, khí hậu thuỷ văn, cơ sở hạ tầng, tiềm năng, tài nguyên và phương hướng phát tỉnh Bắc Ninh

  Wikipedia: tỉnh Bắc Ninh - Giới thiệu địa lý, hệ thống sông ngòi và thống kê Tỉnh Bắc Ninh

  Bắc Ninh giáp ranh giữa vùng đồng bằng sông Hồng và vùng trung du Bắc bộ, cách thủ đô Hà Nội 31 km về phía Đông Bắc. Phía Tây và Tây Nam giáp thủ đô Hà Nội, phía Bắc giáp tỉnh Bắc Giang, phía Đông và Đông Nam giáp tỉnh Hải Dương, phía Nam giáp tỉnh Hưng Yên.

  Bắc Ninh bao gồm một thành phố và bảy huyện:
   Thành phố Bắc Ninh
   Huyện Gia Bình
   Huyện Lương Tài
   Huyện Quế Võ
   Huyện Thuận Thành
   Huyện Tiên Du
   Huyện Từ Sơn
   Huyện Yên Phong

  Lịch sử

  Bắc Ninh là một trong 13 tỉnh được vua Minh Mạng thành lập đầu tiên(năm 1831). Nguyên là trấn Kinh Bắc thời vua Gia Long, được đổi thành trấn Bắc Ninh năm 1822. Địa bàn tỉnh Bắc Ninh khi ấy bao trùm các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, một phần các tỉnh Hưng Yên, Lạng Sơn và thành phố Hà Nội ngày nay.
  Năm 1895 tách phủ Lạng Giang ra lập tỉnh Bắc Giang.
  Năm 1905 tách các huyện Đông Anh, Kim Anh, Đa Phúc nhập vào tỉnh Vĩnh Yên.
  Trong kháng chiến chống Pháp, Bắc Ninh thuộc Liên khu Việt Bắc. Năm 1950 Bắc Ninh có 9 huyện: Gia Bình, Gia Lâm, Lang Tài, Quế Dương, Thuận Thành, Tiên Du, Từ Sơn, Võ Giàng, Yên Phong.
  Ngày 20/4/1961 tách huyện Gia Lâm nhập vào Hà Nội.
  Ngày 5/7/1961 hợp nhất hai huyện Quế Dương và Võ Giàng thành huyện Quế Võ.
  Từ ngày 27/10/1962 đến ngày 6/11/1996 tỉnh Bắc Ninh hợp nhất với tỉnh Bắc Giang thành tỉnh Hà Bắc, sau đó lại tách ra như cũ.
  Ngày 14/3/1963, hai huyện Tiên Du, Từ Sơn của tỉnh Hà Bắc hợp nhất thành huyện Tiên Sơn.