[Đăng nhập bài viết] | [Đăng nhập Website] | [Liên Hệ]
Trang chủ: Địa phương : Danh bạ tỉnh Bình Phước
 
  Uỷ ban Nhân dân tỉnh Binh Phuoc - Giới thiệu vị trí địa lý, khí hậu thuỷ văn, cơ sở hạ tầng, tiềm năng, tài nguyên và phương hướng phát tỉnh Bình Phước

  Bình Phước tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ, Việt Nam. Giáp với Campuchia ở phía bắc và tây bắc, tỉnh Bình Phước còn có địa giới tỉnh liền kề với Đăk Nông ở phía đông bắc, giáp Đồng Nai và Lâm Đồng ở phía đông. Phía nam có Tây Ninh và Bình Dương. Bình Phước trước đây cùng Bình Dương thuộc địa phận tỉnh Sông Bé.

  Bình Phước có 8 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 1 thị xã và 7 huyện:
   Thị xã Đồng Xoài
   Huyện Bình Long
   Huyện Bù Đăng
   Huyện Bù Đốp
   Huyện Chơn Thành
   Huyện Đồng Phú
   Huyện Lộc Ninh
   Huyện Phước Long