việt nam
Ninh Bình
  [Đăng nhập bài viết] | [Đăng nhập Website] | [Liên Hệ]
Trang chủ: Địa phương: Danh bạ tỉnh Ninh Bình
   
Ninh Bình là một tỉnh nằm ở cực nam khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Việt Nam. Ninh Bình tiếp giáp với 4 tỉnh: Hòa Bình ở phía tây bắc, Hà Nam ở phía bắc, Ninh Bình ở phía đông, Thanh Hóa ở phía tây nam, biển (vịnh Bắc Bộ) ở phía đông nam. Trung tâm tỉnh là thành phố Ninh Bình cách thủ đô Hà Nội 93 km về phía nam.


  Khu du lịch Tràng An

 

Ninh Bình có 1 thành phố, 1 thị xã và 6 huyện trực thuộc là::
 • Thành phố Ninh Bình (tỉnh lỵ)
 • Thị xã Tam Điệp
 • Huyện Gia Viễn
 • Huyện Hoa Lư
 • Huyện Kim Sơn
 • Huyện Nho Quan
 • Huyện Yên Khánh
 • Huyện Yên Mô
 

  Ninh Bình xưa thuộc bộ Giao Chỉ, một trong 15 bộ của nước Văn Lang. Qua các đời nhà Hán, Lương, Đường lần lượt thuộc châu Trường Yên, châu Trường. Năm 968, vua Đinh Tiên Hoàng dẹp xong loạn 12 sứ quân lên ngôi hoàng đế đóng đô tại Hoa Lư và đặt tên nước là Đại Cồ Việt. Năm 1010 kinh đô là Thăng Long, Ninh Bình nằm trong phủ Trường Yên, sau đổi là châu Đại Hoàng vào cuối thế kỷ 12. Đời nhà Trần đổi thành lộ, rồi lại đổi thành trấn Thiên Quan. Đời Lê Thái Tông (1434-1439), Ninh Bình sáp nhập vào Thanh Hóa; thuộc trấn Sơn Nam đời vua Lê Thánh Tông; rồi lại thuộc về Thanh Hóa cho tới đời vua Minh Mạng.

  Thời nhà Nguyễn, địa bàn tỉnh Ninh Bình ngày nay là 2 phủ Trường Yên (gồm 3 huyện Gia Viễn, Yên Khang, Yên Mô) và Thiên Quan (gồm 3 huyện Phụng Hóa, Yên Hóa, Lạc Thổ).

  Năm 1831, Ninh Bình trở thành một trong số 13 tỉnh ở Bắc Kỳ.

  Năm 1873, Pháp chiếm đóng Ninh Bình, sau đó rút lui nhưng trở lại chiếm đóng lần thứ hai vào năm 1887. Năm 1886, có Đốc Tâm chỉ huy dân quân, được rất đông đồng bào Mường tham dự, tấn công quân Pháp nhiều trận, gây cho Pháp nhiều thiệt hại nặng nề, nhất là trận đánh ở huyện Nho Quan trong tỉnh. Cũng tại Nho Quan, vào ngày 7 tháng 1 năm 1915, quân Việt Nam Quang Phục Hội đã đánh chiếm các đồn bót của Pháp.

  Năm 1949, tỉnh Ninh Bình có 6 huyện Yên Khánh, Nho Quan, Kim Sơn, Gia Khánh, Gia Viễn và Yên Mô, với 135 xã, thuộc Liên khu 3. Sáu huyện vẫn giữ nguyên cho đến khi tỉnh Ninh Bình hợp nhất với tỉnh Nam Hà thành tỉnh Hà Nam Ninh theo Nghị quyết của Quốc hội khóa V, kỳ họp thứ 2 ngày 27/12/1975.

  Ninh Bình được tái lập theo Nghị quyết của Quốc hội khóa VIII, kỳ họp thứ 10 ngày 26/12/1991. Khi tách ra, tỉnh Ninh Bình có diện tích 1.386,77 km², dân số 787.877 người, gồm 2 thị xã Ninh Bình (tỉnh lị), Tam Điệp và 5 huyện Kim Sơn, Gia Viễn, Hoa Lư, Tam Điệp, Hoàng Long.

  Ngày 23/11/1993, huyện Hoàng Long đổi lại tên cũ là huyện Nho Quan.

  Ngày 4/7/1994, huyện Tam Điệp đổi lại tên cũ là huyện Yên Mô và tái lập huyện Yên Khánh từ 10 xã của huyện Tam Điệp cũ và 9 xã của huyện Kim Sơn.