[Đăng nhập bài viết] | [Đăng nhập Website] | [Liên Hệ]
Trang chủ: Địa phương: Danh bạ tỉnh Thừa Thiên Huế
   

    Thừa Thiên-Huế giáp tỉnh Quảng Trị về phía bắc, biển Đông về phía đông, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam về phía nam, Trường Sơn và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về phía tây. Thừa Thiên-Huế cách Hà Nội 654 km, Nha Trang 627 km và Thành phố Hồ Chí Minh 1.071 km.

    Quần thể di tích Cố đô Huế

     

 

Các trang Web Tỉnh Thừa Thiên Huế

    Hue University Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đầu mối giao lưu văn hoá, khoa học, giáo dục lớn nhất Miền Trung.

    Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Thông tin văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật trong tỉnh, và các chủ trương, chính sách mới tỉnh Thừa Thiên Huế.

 
 

Lịch Sử

Thời Nguyễn, Thừa Thiên là phủ. Thời thuộc Pháp được đổi làm tỉnh. Năm 1976, tỉnh sáp nhập với Quảng Bình và Quảng Trị thành tỉnh Bình Trị Thiên. Theo Quyết định ngày 30 tháng 6 năm 1989 tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa VIII nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ba tỉnh này lại được tách ra như cũ, riêng tỉnh Thừa Thiên sau khi tách thì mang tên gọi mới: Thừa Thiên-Huế.