[Đăng nhập bài viết] | [Đăng nhập Website] | [Liên Hệ]
Trang chủ: Địa phương: Danh bạ tỉnh Yên Bái
   

Hồ Thac Bà
 

Tỉnh Yên Bái nằm ở vùng Tây Bắc tiếp giáp với Đông Bắc. Tỉnh có Phía đông bắc giáp hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang, phía đông nam giáp tỉnh Phú Thọ, phía tây nam giáp tỉnh Sơn La, phía tây bắc giáp hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai.

Tỉnh Yên Bái bao gồm 1 thành phố trực thuộc, 1 thị xã và 7 huyện:

  • Thành phố Yên Bái
  • Thị xã Nghĩa Lộ
  • Huyện Lục Yên
  • Huyện Mù Cang Chải
  • Huyện Trấn Yên
  • Huyện Trạm Tấu
  • Huyện Văn Chấn
  • Huyện Văn Yên
  • Huyện Yên Bình

với tổng số 180 xã, phường, thị trấn.