vietnam website directory
  [Đăng nhập bài viết] | [Đăng nhập Website] | [Liên Hệ]
Trang chủ: Doanh nghiệp: Danh bạ điện thoại - Điện thoại di động Việt Nam
   
  • Điện thoại là một thiết bị viễn thông dùng để truyền và nhận âm thanh từ xa. Hầu hết điện thoại truyền bằng tín hiệu điện qua mạng điện thoại phức tạp cho phép hầu hết người sử dụng liên lạc với hầu hết người sử dụng khác.
  • Điện thoại di động hay còn gọi là điện thoại cầm tay là thiết bị viễn thông liên lạc có thể sử dụng trong không gian rộng, phụ thuộc vào nơi phủ sóng của nhà cung cấp dịch vụ.
  • VoIP - viết tắt của Voice over Internet Protocol, nghĩa là Truyền giọng nói trên giao thức IP - là công nghệ truyền tiếng nói của con người qua mạng thông tin sử dụng bộ giao thức TCP/IP.
  • Alexander Graham Bell đã được nhận giải thưởng bằng sáng chế cho phát minh ra điện thoại vào năm 1876. Mặc dù các phát minh khác đã được công nhận nhưng bằng sáng chế của Bell đến nay vẫn còn hiệu lực.
 
Các trang web của các doanh nghiệp về điện thoại: