[Đăng nhập bài viết] | [Đăng nhập Website] | [Liên Hệ]
Trang chủ: doanh nghiệp và kinh doanh: Danh bạ các Thám Tử Việt nam
   

    Công ty TNHH dịch vụ cung cấp Thông tin Toàn Cầu Tìm kiếm và cung cấp thông tin trong lĩnh vực gia đình, hôn nhân, và các lĩnh vực về kinh tế.

    Thám Tử Việt Nam Cung cấp thông tin về người thân sống xa nhà, Tìm hiểu về các mối quan hệ xã hội, tư vấn, quản lý giáo dục con em, Quản lý, giám sát những người chưa đến tuổi thành niên trong gia đình.

    Trung tâm Thám Tử - Thám Tử Tư Sài Gòn (T&T) Dịch vụ Giám sát & Cung cấp thông tin kinh tế - dân sự - Tư vấn hôn nhân gia đình - Pháp luật - Tư vấn luật doanh nghiệp

 

Thám tử là người chuyên điều tra các vụ việc. Thám tử có thể là một thành viên của lực lượng cảnh sát hoặc là một người, hay tổ chức hoạt động độc lập. Để trở thành thám tử thực thụ, Tại một số nước như Hoa Kỳ, Canada... thám tử thông thường là thành viên cảnh sát. Họ là những nhân viên cảnh sát mặc thường phục chuyên điều tra các vụ án. Tại Anh, họ phải phục vụ trong ngành cảnh sát ít nhất 2 năm và phải được qua đào tạo.