[Gởi Bài Viết] | [Gởi Link - Web Site] | [Liên Hệ]
Trang chủ: Giáo dục:Danh bạ học tiếng Anh - ESL
   
  Anh Ngữ Sinh Ðộng - Trang học tiếng Anh bằng tiếng Việt của BBC với rất nhiều bài nghe theo chủ đề, tin tức, ngữ pháp, từ vựng, các bài quiz và test online.

  Công ty CP Trường Quốc Tế Việt – Anh - Chương trình học trực tuyến của Trường Quốc tế Việt Anh liên kết với Viện Ngôn ngữ Toronton (Cananda)

  Học tiếng Anh miễn phí - Có rất nhiều lớp học trực tuyến với các phương pháp học thú vị, rất hay

  Diễn đàn English Rainbow - học tiếng anh qua từ vựng qua bài đối thoại với hình ảnh trực quan sinh động đây là web site tuy tiếng anh như giao diện web tiếng việt nên rất dễ dàng cho việc đăng ký và tìm hiểu. Ngoài ra trong web này còn có các trò chơi anh ngữ sinh động. Có thể nói đây là một web site hay không chỉ cho các bạn học sinh giỏi anh mà còn cho tất cả chúng ta dù ở trình độ nào
Xem thêm :
 
 • ESL - English as a second language
 • ESOL - English for speakers of other languages
 • EFL - English as a foreign language
 • ELT - English language teaching
 • TESL - teaching English as a second language
 • TESOL - teaching English for speakers of other languages
 • TEFL - teaching English as a foreign language
 • EAL - English as an additional language
 • ESD - English as a second dialect
 • EIL - English as an international language
 • ELF - English as a lingua franca
 • ESP - English for special purposes, or English for specific purposes
 • EAP - English for academic purposes
 • ELL - English language learner
 • LEP - limited English proficiency
 •