[Gởi Bài Viết] | [Gởi Link - Web Site] | [Liên Hệ]
Trang chủ: Đăng bài viết của bạn trên vnlink.net
Rất hoan nghênh bạn chia sẻ bài văn, kinh nghiệm, và kiến thức với mọi người.

Nếu các bạn có những bài viết hay những tài liệu về Việt Nam hãy gởi cho chúng tôi. Bạn có thể để tên, blog, homepage, hay là tên trường trong bài văn của bạn.
 

Gởi bài viết cho vnlink.net

Chọn danh mục thích hợp cho bài viết của bạn. Trên trang danh mục đó, bấm vào"Gởi bài viết" và theo cách chỉ dẫn để gởi bài viết cho chúng tôi.

Nếu bạn không tìm được danh mục thích hợp hãy bấm vào đây để gởi cho chúng tội. Chúng tôi sẽ tìm danh mục thích hợp để đăng bài của bạn. Nếu như không có mục thích hợp chúng tôi sẽ đăng trên danh mục tạm thời, sau này nếu như có danh mục thích hợp chúng tôi sẽ chuyển bài viết của bạn đến danh mục đó.

Bạn có thể email bài viết của bạn cho chúng tôi cùng với những hình ảnh mà bạn muốn đăng trên vnlink.net.

vnlink.net - Danh Bạ Việt Nam. Web sites và những bài viết về việt Nam.
Để giữ cho vnlink.net là nơi mà bạn có thể tìm những thông tin và tài liệu hữu dụng về Việt Nam chúng tôi kiểm diệt rất kỉ những tài liệu mà chúng tôi nhận được. Mội quyết định của chúng tôi nhầm giúp giữ cho vnlink.net là nơi hữu dụng cho nguời dùng chứ không phải là công cụ quản cáo của những web site khác.

Chúng tôi có thể xữa đổi hoặc bỏ đi những tài liệu mà chúng tôi nghĩ rằng không phù hợp với nội quy của vnlink.net
Khi gởi bài cho vnlink.net:
  • Không nên gởi bài viết của người khác.
  • Đề tên tác giả trong bài viết
  • Bạn có thể "link" một web site trong bài viết.
  • Những tài liệu gởi cho vnlink.net dùng "Auto-submission software" sẽ tự động bi xóa

     

    © VNLink.net Trang Chủ | Liên hệ