[Gởi Bài Viết] | [Gởi Link - Web Site] | [Liên Hệ]
Trang chủ: Đăng web sites của bạn trên vnlink.net
Rất hoan nghênh bạn gởi web site cho vnlink.net - Việt Nam Danh Bạ
 

Gởi web sites cho vnlink.net

Chọn danh mục thích hợp cho web sites của bạn. Trên trang danh mục đó, bấm vào"Gởi Link - Web Site" và theo cách chỉ dẫn để gởi web sites cho chúng tôi. Nếu bạn không tìm được danh mục thích hợp cho web site của bạn Hãy Liên Hệ với chúng tôi để mở thêm danh mục mới cho web site của bạn


vnlink.net - Danh Bạ Việt Nam - web sites và những bài viết về việt Nam.
Để giữ cho vnlink.net là nơi mà bạn có thể tìm những thông tin và tài liệu hữu dụng về Việt Nam chúng tôi kiểm diệt rất kỉ những web sites mà chúng tôi nhận được. Mội quyết định của chúng tôi nhầm giúp giữ cho vnlink.net là nơi hữu dụng cho nguời dùng chứ không phải là công cụ quản cáo của những web sites khác.

Chúng tôi có thể xữa đổi hoặc bỏ đi những web sites mà chúng tôi nghĩ rằng không phù hợp với nội quy của vnlink.net
Khi gởi web site cho vnlink.net:
  • Không nên gởi web site "redirect" tới web site khác.
  • Không nên gởi web site "Under Contruction". Chờ khi nào web site của bạn hoàn thành rồi hãy gởi cho chúng tôi.
  • Không nên gởi web site có hại đến máy của người dùng.
  • Những web sites gởi cho vnlink.net dùng "Auto-submission software" sẽ tự động bi xóa

     

    © VNLink.net Trang Chủ | Liên hệ