vietnam website directory
chan nuoi
  [Đăng nhập bài viết] | [Đăng nhập Website] | [Liên Hệ]
Trang chủ: Nông nghiệp: Danh bạ Chăn nuôi Việt Nam
   
  • Cúm gà hay cúm gia cầm là một loại bệnh cúm do virus gây ra cho các loài gia cầm hay chim, và có thể xâm nhiễm một số loài động vật có vú. Virus này được phát hiện lần đầu tiên là tại Ý vào đầu thập niên 1900 và giờ đây phát hiện ở hầu hết các nơi trên thế giới.