trong trot
trồng trọt
  [Đăng nhập bài viết] | [Đăng nhập Website] | [Liên Hệ]
Trang chủ: Nông nghiệp: Danh bạ Trồng trọt
   
  Nhà Nông - Cùng Nhà Nông Làm Giàu - Nơi bạn có thể tìm thấy và chia sẻ những kiến thức về nông nghiệp ,thủy sản ....

  Nông trường Sông Hậu - Nuôi trồng, chế biến nông,lâm, hải sản.

  Trung tâm Khuyến nông Quốc gia - Một số kỹ thuật trồng trọt.

  Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long (Cuu Long Delta Rice Research Institute hay CLRRI) xã Thới Thạnh, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, Việt Nam. Viện này có chức năng: Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ về cây lúa, các cây trồng khác và hệ thống nông nghiệp vùng lúa; Xây dựng và thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ, hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước theo sự phân công của Nhà nước và của Bộ; Đào tạo, tập huấn và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp, trong đó có đào tạo tiến sỹ ngành di truyền và chọn cây giống.
  Phân bón là các hợp chất được cung cấp cho thực vật để đẩy mạnh tăng trưởng. Phân bón thường được trộn vào đất để cây hấp thụ bằng rễ, hoặc phun để cây hấp thụ qua lá. Phân hữu cơ (hình thành từ phân người hay động vật), hoặc phân vô cơ (gồm các chất hóa học hoặc chất khoáng vô cơ đơn giản). Phân bón có thể được tạo một cách tự nhiên như lá mục hoặc khoáng chất có sẵn trong đất, hoặc được sản xuất bằng các quy trình tự nhiên (chẳng hạn ủ) hoặc hóa học.
 • Phân Đạm