việt nam
Hội từ thiện
  [Đăng nhập bài viết] | [Đăng nhập Website] | [Liên Hệ]
Trang chủ: Xã hội: Danh Bạ Các Hội Từ Thiện The International Service Center (ISC)
 
INTERNATIONAL SERVICE CENTER
21 SOUTH RIVER STREET HARRISBURG , PA 17101
 

  Trung tâm Xã hội Quốc tế (ISC) là một cơ quan bất vụ lợi được thành lập vào năm 1976 nhằm giúp đỡ những người tỵ nạn và di dân từ nhiều quốc gia trên thế giới. ISC được tài trợ bởi Văn phòng Định cư Người tỵ nạn Liên bang và chương trình Định cư Người tỵ nạn thuộc Bộ Xã hội Tiểu bang Pennsylvania (PA Department of Public Welfare).

  Những dịch vụ trợ giúp miễn phí cho người tỵ nạn gồm có: :

  • Giúp chuẩn bị để thi quốc tịch (giúp điền đơn, xem video để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn, tập luyện thi)
  • Thông dịch thi bằng lái xe
  • Giúp xin thẻ khám bịnh
  • Giúp điền đơn xin thẻ xanh và chụp hình (thù lao tượng trưng)
  • Giúp làm giấy tờ bão lãnh thân nhân (thù lao tượng trưng)

  Muốn Biết thêm chi tiết hoặc cần giúp đỡ, xin liên lạc với chúng tôi:

  Anh Tuấn Bùi ở Harrisburg
  Số điện thoại
  : (717) 236-1523
  email : Tuan@isc76.org

  Nếu quý vị ở vùng Lancaster, xin liên lạc :

  Anh Thuấn Phan
  Số điện thoại : (717) 572-5178
  email : TimPhan 05@gmail.com

  Website: www.isc76.org