việt nam
Hội từ thiện
  [Đăng nhập bài viết] | [Đăng nhập Website] | [Liên Hệ]
 
MỘT BÉ TRAI BỊ BỆNH VỀ NÃO MONG SỰ TRỢ GIÚP TỪ CỘNG ĐỒNG
Người gởi: Nguyễn Quốc Dũng
ngày: 31 tháng 10 năm 2008
  Kính gửi quý ân nhân xa gần,
  Tôi viết thư ngõ này gửi đến quý ân nhân mong được sự giúp đỡ. Không phải la cho cá nhân tôi, cho những người thân tôi mà cho một người tôi không quen biết, nhưng đau lòng trước hoàn cảnh của họ.
  Người cần giúp đỡ là em Nguyễn Văn Tây, 16 tuổi, hiên em đang điều trị tại bệnh viện trung ương Huế, căn bệnh nhũn não đã hành hạ em và gia đình suốt bao năm nay. Em va gia đình phai nương tựa vào lòng hảo tâm của hàng xóm. Nhưng sự giúp đỡ đó chỉ giúp em duy trì đời sống thực vật của em mà thôi.
  Em đang nằm tại phòng 2 khoa nhi, bệnh viện TW Huế.
  Tôi không có gì để san sẻ cùng em va gia đình chỉ biết viết vài dòng này với hy vong xin quy ân nhân xa gần, mỗi người một ít, một ít thôi thì em sẽ nhẹ đi một ít.

  Xin cảm ơn quý vị đã đọc lời kêu gọi thiết tha này

  Quý vị có lòng hảo tâm xin liên lạc
  Nguyễn Quốc Dũng
  E mail: quocdung9000@yahoo.com
  Cellphone: 0972.726.693
  18, Nguyễn Tri Phương Huế