việt nam
Cộng đồng người việt
  [Đăng nhập bài viết] | [Đăng nhập Website] | [Liên Hệ]
Trang Chủ: Xã hội: Danh bạ Phụ nữ và cuộc sống
   

    Báo Phụ Nữ Việt Nam là cơ quan ngôn luận của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam, tờ báo đại điện cho các tầng lớp phụ nữ của cả nước gửi gấm tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của mình để phản ánh trước công luận.

    Her Vietnam - Cộng đồng phụ nữ hiện đại Cộng đồng của phụ nữ hiện đại đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập dựa trên ý tưởng của những phụ nữ hiện đại và chuyên nghiệp bao gồm những mảng đang được chị em phụ nữ quan tâm: Sức Khỏe, Phong Cách, Thành Công, Làm Mẹ và Tình Yêu.

    Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Cơ quan trung ương của hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

  • Ngày Quốc tế Phụ nữ được Liên Hiệp Quốc chính thức hóa ngày 8 tháng 3 năm 1977. Trong một thế kỷ qua, người phụ nữ đã giành được sự bình đẳng trước pháp luật trong hầu hết các lĩnh vực và ở hầu hết các nước trên thế giới. Tuy thế, hiện nay phụ nữ vẫn không ngừng tranh đấu vì quyền bình đẳng với nam giới.